Vaardig voor de 21ste eeuw

Vaardig voor de 21ste eeuw

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo)

Van de huidige banen in Nederland verdwijnt volgens voorspellingen de komende twintig jaar bijna de helft. Een gevolg van computerisering en andere megatrends in de samenleving. Duidelijk is dat de werknemer van straks over meer en/of andere kwaliteiten zal moeten beschikken dan voorheen. Over die ‘21ste-eeuwse vaardigheden’ wordt veel gesproken. Maar waar gaat het precies om? De publicatie De toekomst begint vandaag geeft daar antwoord op. Welke veranderingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij komen op ons af? En welke eisen die ontwikkelingen stellen aan werknemers en burgers van de toekomst?

project02