Terug in beeld

Terug in beeld

FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken

Een maatschappelijk probleem dat zo langzamerhand onrustbarende proporties aanneemt: ‘onzichtbare jongeren’. Het gaat om jongeren die uit zicht verdwijnen nadat zij het onderwijs (vroegtijdig) hebben verlaten, niet werken, geen uitkering ontvangen. Voor instanties zijn zij ‘buiten beeld’, onbereikbaar voor hulp en re-activering. De publicatie Grip op onzichtbare jongeren schetst een indringend beeld van deze jongeren, die vaak steeds verder vastlopen in een groeiende berg problemen. Met als gevolg een verlammende mindset die hen passief, defensief en wantrouwend maakt. De publicatie analyseert ook een aantal good practices die deze onzichtbare jongeren effectief verder helpen.

project03