Niet alles (g)oud wat er blinkt

Niet alles (g)oud wat er blinkt

FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken

De eerste generatie migranten raakt langzamerhand op leeftijd. Daarmee krijgt de vergrijzing in Nederland een extra, ‘kleurrijke’ dimensie. Dat klinkt vrolijker dan het is, want allochtone ouderen leiden veelal een moeizaam bestaan, leven in armoede en sociaal isolement. Het project Diversiteit in het ouderenbeleid van FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken, vestigt de aandacht op deze problematiek. Sixpack adviseerde en redigeerde/herschreef de bijbehorende publicaties: het portrettenboek Kleurrijke Vergrijzing en de handleiding Het is niet alles (g)oud wat er blinkt!

03DIVERSITEITCover03DIVERSITEITbinnenwerk103DIVERSITEITbinnen2