Gids in mbo-land

Gids in mbo-land

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo)

Het middelbaar beroepsonderwijs, met meer dan een half mijoen studenten, is voortdurend in beweging. Qua wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, vernieuwende onderwijsconcepten, knelpunten en uitdagingen. De Canon Beroepsonderwijs (www.canonberoepsonderwijs.nl) is een gids in deze complexe wereld. Per thema en onderwerp maakt de Canon onderzoek, wet- en regelgeving, websites en deskundigen toegankelijk. Uitgangspunt is steeds de dagelijkse praktijk van de docent. Maar door de variëteit aan onderwerpen is de Canon handig voor iedereen die werkt in of met het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij elk onderwerp hoort een verwijzing naar relevante literatuur, (beleids)documenten of websites.

projectgids