De Power Patiënt

De Power Patiënt

De Gezonde Pers

Hoe kom je als je ziek bent tot de beste behandeling en een snel(ler) herstel? Het boek De Power Patiënt, een uitgave van De Gezonde Pers, geeft praktische adviezen: wat te doen in elke fase van het zorgtraject? Hierbij worden de vijf lagen van de zogenoemde POWER Piramide doorlopen: Principes bepalen, Onderzoeken, Weten, Energiek meewerken en Resultaat behouden. Steeds is de kern: stel je als patiënt actief op en werk goed samen met je artsen. Wij hebben meegedacht over een heldere structuur van het boek, de tekst integraal geredigeerd en de vormgeving begeleid.

depowerpatient