Frans van der Heijden

Na een loopbaan in de journalistiek en copywriting vestigde Frans van der Heijden zich begin 2002 als zelfstandig tekstschrijver, adviseur en schrijfcoach. Tot zijn vroege opdrachtgevers behoren De Nederlandsche Bank, FORUM, het Rode Kruis en diverse ministeries (OCW, SZW, VWS, BZK). Later werkte hij ook voor uiteenlopende organisaties als Movisie (welzijn), PlanConsult (ICT) en de Rijksakademie (beeldende kunst). Meer recente klanten zijn bureau Asterisk* (boekverzorging), HarperCollins Holland en uitgeverij Kluitman. Frans beheerst alle disciplines van het vak. Inhoudelijk heeft hij extra expertise opgebouwd in maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs, de boekenwereld en financiële materie.

Ervaring
Heeft zo’n 30 jaar ervaring in schriftelijke communicatie op een breed terrein: overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties.

Kracht
Raakt dwars door een warboel de kern.

Inspiratiebron
Het alfabet.

Motto
Grinnikend door de chaos!

Doping
Een vingerhoedje espresso Dharkan (5x daags).

Onhebbelijkheid
Gooit nooit de handdoek in de ring.