Dick Groenendijk

Opgeleid als bedrijfskundige, koos Dick Groenendijk al vrij snel voor het communicatiemetier. Hij werkte als economisch journalist bij Sijthoff Pers en de vakbladendivisie van VNU. Daarna als consultant en tekstschrijver bij communicatieadviesbureaus en een grote werkgeversorganisatie. Nu is hij al jaren zelfstandig copywriter en communicatieadviseur. Dick bijt zich graag vast in ‘lastige’ onderwerpen, maakt zware kost licht(er) verteerbaar en stelt zich op als critical friend en sparring partner.

Ervaring
Alweer zo’n 30 jaar goed thuis in bedrijfsorganisatie, finance, marketing, beroepsonderwijs, sociale zekerheid, relatie burger en overheid, diversiteit, bouwen en wonen.

Kracht
Heldere, prikkelende woorden geven aan complexe, abstracte en hoogneuzige vertogen.

Inspiratiebron
Het oergeschreeuw van de bosuilen, ’s avonds en ’s nachts.

Motto
Het is pas goed als het werkt.

Doping
Eddy en Wally, mijn immer blijmoedige dwerggeitjes.

Onhebbelijkheid
Zet zelfs bij vanzelfsprekendheden graag nog een beleefd vraagtekentje.