opdrachtgevers

De samenwerkende professionals van Sixpack Communicatie voerden de afgelopen jaren projecten uit voor bedrijven en non-profitorganisaties van naam en faam. Een selectie:

 

Onderwijs & Wetenschap

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo)
Redactie Canon Beroepsonderwijs, publieksuitgaven van wetenschappelijk onderzoek, artikelen voor website en magazine.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Productie van een interviewbundel en een videofilm, organisatie en publicitaire begeleiding van een conferentie, schrijven van een einddocument.

Profiel Producties bv
Artikelen voor maandelijks magazine Profiel, onafhankelijk vakblad voor de bve-sector (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie).

 

Bouwen & Wonen

Dura Vermeer
Tekst/redactie plannen van aanpak grootschalige renovatieprojecten in sociale woningbouw.

Real Estate Publishers
Artikelen over vastgoed en economische ontwikkelingen voor jaarboeken Holland Real Estate, Europe Real Estate en Amsterdam Real Estate.

Driehoek RZG Zuidplaspolder omvangrijk samenwerkingsverband publieke & private partijen rond gebiedsontwikkeling
Verslaglegging bijeenkomsten, redactie nieuwsbrieven, redactie folderlijn consumenten.

 

Geld & Verzekeren

Aegon Asset Management
Artikelen voor eigen magazine Beleggingsvisie en externe magazines, verslaglegging Beleggingsseminar, teksten brochures.

De Nederlandsche Bank
Artikelen en interviews voor DNB magazine (waarin financieel-economische materie toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek).

ING
Advies, conceptontwikkeling en redactie brochurelijn voor consumenten en zakelijke markt.

 

Mens & Maatschappij

MOVISIE – kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling
Interviews en artikelen voor kwartaalmagazine MO/Samenlevingsopbouw, hét vakblad voor welzijnswerkers (in het bijzonder opbouwwerkers).

FORUM − Instituut voor Multiculturele Vraagstukken
Schrijven en redigeren van boeken en brochures, eindredactie relatiemagazine, redactie werkplannen en jaarverslagen (en omwerken tot publieksversies).

Nederlandse Rode Kruis
Schrijven van teksten voor (deel)websites, folders en speciale uitgaven (over eenzaamheidsbestrijding, de Wmo), redactie nieuwsbrief over sociale hulp.

 

Werk & Inkomen

StimulanSZ − Kennis en advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Redactie van uitgaven in boekvorm, verslagen van conferenties, artikelen voor maandblad Impuls.

Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)
Samenstellen van een visiedocument, (her)schrijven van brochures over pensioenen en levensfasebewust personeelsbeleid.

Entre Femmes − netwerk voor ondernemende vrouwen
Eindredactie ledengids. Tekstuele vernieuwing en conceptontwikkeling website.

 

Boek & Beeld

Uitgeverij Kluitman
‘Hertaling’/modernisering van boekenreeks Dik Trom, vertalen van prentenboeken (vanuit Engels) en redigeren / persklaar maken van diverse uitgaven.

Asterisk* Boekverzorging
Vertalen, redigeren en corrigeren van reisgidsen, kookboeken, encyclopedieën en andere non-fictie. Het meeste werk gebeurt rechtstreeks in het opmaakprogramma InDesign.

Uitgeverij De Gezonde Pers
Beoordeling van manuscripten, auteursbegeleiding, redactie, correctie en advies vormgeving van publicaties op het brede terrein van de zorg.

 

Reizen & Recreatie

Libéma Vakantie- en Attractieparken
Redactie jaarbrochures, consumentenfolders, speciale uitgaven, personeelsblad, fotografie vakantieparken en attracties.

TUI Nederland − reisorganisatie
Conceptontwikkeling en -verbetering, redactie en eindredactie brochures en magazines van de reismerken Arke, Holland International en ROBINSON.

De Boer & Wendel − reisorganisatie
Redactie, eindredactie en advisering concept reguliere jaarbrochures en jaarlijkse belevingsvolle reiskrant voor consumenten.

 

Economie & Bedrijfsleven

Kamer van Koophandel Brabant
Tekst, redactie en interviews voor periodieke nieuwsbrieven Regiostimulering

Koninklijke Ten Cate − producent hightech weefsels
Redactie corporate brochures van divisies Aerospace Composites, Outdoor Fabrics, Protective Fabrics & Grass.

IHC Merwede bagger- en scheepsbouwconcern
Redactionele bijdragen aan jaarverslag en personeelsblad

 

Natuur & Milieu

Vereniging Natuurmonumenten
Schrijven van teksten voor informatiepanelen in de natuurgebieden. Realisatie van diverse educatieve tentoonstellingen in bezoekerscentra. Gesproken teksten bij film en animaties. Publieksfolders voor natuurgebieden in Noord-Brabant en Limburg.

Sanoma Men’s Magazine
Redactionele bijdragen, routeproducties en fotografie consumentenblad Fiets Actief.

Natuurcentrum Slabroek
Educatieve tentoonstelling inclusief ludieke educatieve elementen.